Informace

Nezapomeňte prosím, že zde uvedené obrázky a údaje odpovídají stavu v červnu 2013. Prezentovaná vyobrazení jsou pouze příklady a nemusí odrážet skutečný a aktuální stav originálních vozidel.

Pro další informace se prosím obraťte na Vašeho prodejce Mercedes-Benz.

 Komfort  Hospodárnost  Jízdní dynamika  Produktové skupiny

Vstupujeme do nové dimenze.

Ten kdo chce být napřed, potřebuje vozidla, která tomuto nároku dostojí v každém ohledu. Abychom Vám dnes i v budoucnosti mohli nabídnout nákladní vůz pro dálkovou dopravu v každém ohledu optimální, rozhodli jsme se vzhledem k neustále stoupajícím nárokům na komfort, hospodárnost, jízdní dynamiku a rozmanitost nabídky vyvinout a postavit Actros od základu nově.