Tiedot

Tässä näkyvät kuvat ja tiedot ovat peräisin kesäkuulta 2013. Kuvat ovat vain esimerkkejä eivätkä ne välttämättä vastaa autojen luonnollista ja ajankohtaista ulkonäköä.

Lisätietoja saat Mercedes-Benz-jälleenmyyjältä.

Ajodynamiikan uusi ulottuvuus.

Tarkkaan määritetyt voimansiirron konfiguraatiot, suuri teho, parempi ajovakaus ja ohjausominaisuudet unohtamatta lukuisia avustin- ja turvallisuusjärjestelmiä. Tämä kaikki helpottaa kuljettajan työtä ja välittää hänelle aivan uudenlaisen ajotuntuman.

Uusi Actros erottuu edukseen erinomaisella ajodynamiikallaan, sillä siinä on paras mahdollinen yhdistelmä mukavuutta, hyvää ajettavuutta ja hallittavuutta sekä suora kosketus ajorataan. Lisäksi useat voimansiirron, alustan ja jousituksen osat kehitettiin alusta alkaen uudelleen ja vanhoja ominaisuuksia paranneltiin huomattavasti. Näin esimerkiksi uusien, vetovoimaisten rivimoottoreiden optimoitu reagointikyky ja niihin täydellisesti yhteensopiva vakiovarusteisen automatisoidun vaihteiston vaihtamisstrategia huolehtivat paljon herkemmästä ja mukavammasta liikkeellelähdöstä edeltäviin malleihin verrattuna.

Samoin hypoiditaka-akselia on optimoitu edelleen. Näin moottorissa tuotettu voima on käytettävissä entistä tehokkaammin ajon aikana. Parhaan mahdollisen käyttötarkoituksenmukaisuuden, alhaisen kulutuksen ja paremman taloudellisuuden saavuttamiseksi.

Sama koskee ajomukavuutta: Kaikki osat ovat täydellisesti yhteensopivia. Uudenlainen ohjaus, leveämpi ja jäykempi runko, uusi nelipalkeinen ilmajousitus sekä ainutlaatuinen ja innovatiivinen taka-akselin tuenta*, joka vastaa esimerkiksi paremmista itseohjautuvuusominaisuuksista ja poikittaisvakaudesta.

Erinomaisesta turvallisuudesta vastaavat vakiovarusteisina hyväksi osoittautunut sähköohjattu jarrujärjestelmä ja ajovakauden hallinta. Lisäksi lisävarusteena on saatavissa kuljettajaa stressaavissa tilanteissa tukevia turvallisuus- ja avustinjärjestelmiä, kuten uusi vireystila-avustin, edelleenkehitetty Active Brake Assist 3 ja etäisyysvalvonta, jossa on stop-and-go-toiminto. Lisävarusteiset kaksoisksenonvalot, kääntymisvalot, LED-huomiovalot ja LED-takavalot parantavat passiivista turvallisuutta.

* Vain 4x2-autoissa, ei Actros Loaderissa

Ajodynamiikka | Voimansiirtoteknologia

Ajamisen iloa ja taloudellisuutta.

Moottorit, vaihteistot ja akselit: Uudessa Actrosissa kaikki osat on sovitettu täydellisesti toisiinsa. Jotta ajaminen olisi entistäkin taloudellisempaa ja ajotuntuma huomattavasti parempi.

Mercedes PowerShift 3.

Tehokas ja vakiovarusteinen. Edelleen kehitetty vakiovarusteinen 12-vaihteinen vaihdeautomatiikka Mercedes PowerShift 3 välittää suunnattoman voiman välittömästi ja tehokkaasti taka-akselille tarkan vaihteenvalinnan ja nopean vaihteensiirron ansiosta. Tästä vastaa myös paranneltu vaihtamisstrategia, joka ottaa huomioon optimaalista vaihdetta valittaessa tekijät, kuten yhdistelmän kokonaispainon, tien kaltevuuskulman ja kaasupolkimen asennon. Kuljettaja voi aina puuttua tilanteeseen manuaalisesti. Kohdistetusti kytkettävissä oleva economy-vaihtamisohjelma tukee erityisen taloudellista ajotapaa, kun taas power-vaihtamisohjelma hyvin dynaamista ajotapaa.

Kuvat ja tekstit voivat sisältää myös tarvikkeita ja lisävarusteita. Pyydä siksi lisätietoja Mercedes-Benz-kuorma-autojen jälleenmyyjältä.

Vaihtamisja ajomukavuutta.

Suurin mahdollinen ajomukavuus. Edelleen kehitettyyn, vakiovarusteiseen Mercedes PowerShift 3 -vaihdeautomatiikkaan kuuluu erilaisia ajotiloja, joiden ansiosta ajomukavuus ja taloudellisuus ovat käytännöllisesti katsottuna kaikissa ajotilanteissa optimaaliset.

Vaihtamismukavuutta lisäävät myös neljä peruutusvaihdetta sekä lisätoiminnot, kuten mahdollisuus vaihtaa nopeasti 1. vaihteelta peruutusvaihteelle. Kohdistetusti kytkettävissä oleva economy-vaihtamisohjelma tukee erityisen taloudellista ajotapaa, kun taas power-vaihtamisohjelma hyvin dynaamista ajotapaa.

Myös liikkeelle lähteminen on Mercedes PowerShiftin ansiosta selvästi miellyttävämpää. Syy tähän on: Uudenlainen ryömintä-toiminto, joka on tuttu henkilöautojen automaattivaihteistoista, tarjoaa kuljettajalle mukavan tavan lähteä liikkeelle. Tämä helpottaa kuljettajan työtä huomattavasti. Optimoitu vaihtamistunnistus helpottaa liikkeelle lähtöä rinteessä, sillä se valitsee automaattisesti oikean vaihteen. Lisäksi rullauksenesto estää auton tahattoman liikkumisen eteen- tai taaksepäin ja tekee näin mäkilähdöistä lasten leikkiä.

Hypoiditaka-akseli.

Pienempi kitka. Myös yksiportaisesti välitettävä hypoiditaka-akseli tukee erityisen hyvää ajotuntumaa uudessa Actrosissa. Pienempi hypoidiloviliitos aiheuttaa vähemmän kitkaa ja säästää siten polttonestettä. Voimansiirron kytkennän optimoimiseksi esimerkiksi matalarunkoiset autot ja Low-Linerit voi varustaa suorakytkentävaihteistolla. Lisäksi edeltäviin malleihin verrattuna lähes kaksi kertaa suurempi valikoima erilaisia perävälityksiä lähes kaikkiin kaukoliikenteen käyttötarkoituksiin tarjoaa optimaalisen, polttonestettä säästävän ratkaisun.

Ajodynamiikka | Runko, alusta, jousitus, ohjaus

Vallankumouksellinen ajokäyttäytyminen.

Runko, alusta, jousitus ja ohjaus: Uudessa Actrosissa kaikki osat muodostavat yhdessä täydellisen kokonaisuuden – kuin sveitsiläinen kellomekanismi. Aivan uudenlainen ajotuntuma!

Ajokäyttäytyminen.

Ylivoimainen, varma ajotunne. Uudessa Actrosissa useat täydellisesti yhteensovitetut innovaatiot takaavat parhaan mahdollisen ajomukavuuden sekä erinomaisen ja varman ajotuntuman: Esimerkiksi runkoleveyttä on kasvatettu 90 mm:stä 834 mm:iin. Toinen hyvä puoli on vakiovarusteisen nelipalkeisen ilmajousituksen jousipalkeiden välinen leveämpi etäisyys. Myös uudella innovatiivisella taka-akselin tuennalla on merkittävä rooli. Tätä varten tavallinen kolmiotukivarsi niin sanotusti avattiin: Molempien pitkittäistukivarsien taka-akselin liitäntäpisteet sijoitettiin kauemmas ulospäin. Täten taka-akseli kulkee vakaammin.

Edelleen kehitetyn ohjausvaihteen ohjauksen kinematiikkaa on parannettu, ja ohjausvoiman sovitus on ajotilanteesta riippuen herkempi, minkä seurauksena auton ohjaus on erittäin tarkka ja reagoi herkästi. Lisäksi ajonopeudesta riippuva ja elektronisesti säätyvä ohjaustehostimen pumppu lisää mukavuutta. Kaiken kaikkiaan tämä merkitsee parempaa poikittaisvakautta, vähäisempää kallistelua, vähemmän tarvetta vastaohjausliikkeisiin sekä parempaa itseohjautumista erinomaisen ja varman ajotuntuman aikaansaamiseksi. Lyhyesti sanottuna: Emme ainoastaan parannelleet ajokäyttäytymistä vaan teimme siitä mullistavaa.

Kuvat ja tekstit voivat sisältää myös tarvikkeita ja lisävarusteita. Pyydä siksi lisätietoja Mercedes-Benz-kuorma-autojen jälleenmyyjältä.

Jousituselementit.

Hyvin jousitettu. Kaikki uuden Actrosin jousituksen rakenneosat on kehitetty uudelleen alusta asti ja sovitettu täydellisesti yhteen: Uudelleen kehitetty istuimien jousitus, kolmena eri versiona saatavissa oleva ohjaamon kiinnitys ja nelipalkeinen taka-akselin ilmajousitus: nämä kaikki yhdessä takaavat parhaan mahdollisen jousitusmukavuuden työpaikalla, säästävät autoa ja kuormaa sekä vahvistavat ohjauksen, rungon ja taka-akselin tuennan ominaisuuksia.

Ajodynamiikka | Avustin- ja turvallisuusjärjestelmät

Varma tunne.

Parempi turvallisuus, kiitos avustin- ja turvallisuusjärjestelmien, jotka helpottavat aktiivisesti kuljettajan työtä, suojaavat autoa ja kuormaa sekä lisäävät taloudellisuutta.

Etäisyysvalvonta, jossa on Stop-and-Go-toiminto.

Rentouttavampaa matkantekoa. Uusi lisävarusteena saatavissa oleva etäisyysvalvonta, jossa on Stop-and-Go-toiminto, voi pienentää peräänajon vaaraa, sillä se esimerkiksi pysäyttää uuden Actosin usein toistuvia pysähtymisiä ja liikkeellelähtöjä sisältävässä ajossa automaattisesti ja laskee auton varovaisesti uudelleen liikkeelle liikenteen taas liikkuessa*. Tämä parantaa sekä turvallisuutta että ajomukavuutta.

* Auton seistessä paikallaan alle kahden sekunnin ajan.

Kuvat ja tekstit voivat sisältää myös tarvikkeita ja lisävarusteita. Pyydä siksi lisätietoja Mercedes-Benz-kuorma-autojen jälleenmyyjältä.

Kaista-avustin.

Oikealla kaistalla. Tämä lisävarusteena saatava kaistantunnistusjärjestelmä on aina valppaana. Se pystyy varoittamaan kuljettajaa, jos se tunnistaa, että auto on vaarassa ajautua tahattomasti pois kaistaltaan. Tällaisessa tapauksessa radion kaiuttimista kuuluu akustinen äänimerkki. Tuulilasin taakse asennettu kamera lähettää tätä tarkoitusta varten jatkuvasti kuvaa ajokaistamerkinnöistä auton tehokkaalle tietokoneelle, joka valvoo auton ja ajokaistamerkintöjen välistä sivuttaista etäisyyttä ja laukaisee tarvittaessa hälytyksen.

Predictive Powertrain Control.

Lisävarusteena saatava innovatiivinen Predictive Powertrain Control -järjestelmä yhdistää maaston pinnanmuotoihin sovitetun ajotavan vaihtamisautomatiikkaan. Järjestelmä tunnistaa satelliittipaikannusjärjestelmän ja 3D-kartan avulla tien kulun sekä lähestyvät ylä- ja alamäet, ja se voi reagoida niiden mukaisesti optimoimalla vaihteiston kytkentäajankohdat ja vakionopeussäätimen nopeuden ennakoiden. Järjestelmän avulla voi saavuttaa jopa kolmen prosentin polttonestesäästöt. Economy-vaihtamisohjelman lisäksi käytettävissä on nyt myös fleet-vaihtamisohjelma, joka tukee taloudellista ajotapaa.

Vireystila-avustin.

Varoitus kuljettajan lisääntyvästä väsymyksestä. Uusi lisävarusteena saatavissa oleva vireystila-avustin voi lisätä turvallisuutta entisestään. Se voi tiettyjen tekijöiden, kuten ohjauskäyttäytymisen, perusteella tunnistaa kuljettajan lisääntyvän väsymyksen ja tarkkaamattomuuden, varoittaa kuljettajaa optisesti ja akustisesti sekä suositella taukoa. Vireystila-avustin saatavissa vakiona yhdessä lisävarusteisen kaista-avustimen kanssa.

Active Brake Assist 3.

Ehkäisee peräänajo-onnettomuuksia. Uuteen Actrosiin on lisävarusteena saatavissa Active Brake Assist 3. Turvallisuusjärjestelmä voi nyt myös tekemällä täysjarrutuksen estää törmäyksen paikallaan olevaan esteeseen tai vähentää törmäysnopeutta huomattavasti. Tämän ansiosta onnettomuudet voidaan välttää tai onnettomuuden seurauksia voidaan pienentää merkittävästi.

Apukuljettajan puolen peili siirtelytoiminnalla.

Parempi näkyvyys ja turvallisuus autoa siirreltäessä. Lisävarusteisen siirtelytoiminnon avulla apukuljettajan puoleinen taustapeili kääntyy napinpainalluksella n. 10° ulospäin. Noin kahden minuutin kuluttua tai ajettaessa yli 10 km/h nopeudella peili säätyy automaattisesti takaisin ajoasentoon.

Valonheittimet.

Hyvä näkyvyys. Lisävarusteiset kaksoisksenonvalot, uudet kääntymisvalot, päiväajovalot ja sumuvalot parantavat turvallisuutta ja mukavuutta ajon aikana. Vakiovarusteiset saattovalot tekevät autoon ja autosta nousemisesta mukavampaa ja turvallisempaa.

Tunnistimilla Varustettu Puoliperävaunun Vetopöytä.

Käytännöllisiä komponentteja. Lisävarusteena autoon on saatavissa tunnistimilla varustettu puoliperävaunun vetopöytä, jonka kiinnityksen tilan kuljettaja näkee mittaristosta. Tämä säästää aikaa, parantaa turvallisuutta ja lisää työskentelymukavuutta.

Turvallisuuspaketit.

Turvallisuutta. Lisävarusteena saatavat turvallisuuspaketit parantavat turvallisuutta ja lisäävät edullisten pakettihintojen muodossa myös taloudellisuutta.

Turvallisuuspaketti Basic.

  • Kaista-avustin
  • Turvatyyny kuljettajan puolella
  • Etäisyysvalvonta

Turvallisuuspaketti Classic.

Koko Basic-turvallisuuspaketin sisältö. Lisäksi:

  • Active Brake Assist 3

Turvallisuuspaketti Top.

Koko Basic-turvallisuuspaketin sisältö. Lisäksi:

  • Active Brake Assist 3