Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Den nye dimensjonen innen driftsøkonomi.

Ved utviklingen av nye Actros satte vi spørsmålstegn ved alt. Resultatet: en markant reduksjon av drivstofforbruket. Og særdeles lave totalkostnader som følge av service- og tjenestetilbud spesielt tilpasset og nært knyttet til nye Actros, som f.eks. telematikksystemet FleetBoard fra Mercedes-Benz montert som standard. Alt med ett mål: å øke lønnsomheten din.

Med inntil 7 % lavere drivstofforbruk sammenlignet med forgjengeren stiller de nye Euro V-rekkemotorene alle andre i skyggen. Euro VI-motorene er standard og setter også standarder – med inntil 5 % lavere forbruk enn forgjengerne med Euro V-motor. Euro VI-motorene fås i fire sylindervolumklasser og totalt 16 effekttrinn fra 175 kW til 460 kW. Gjennom samspillet mellom disse nyutviklede motorene med redusert forbruk og en rekke andre innovative løsninger setter nye Actros standarden innen driftsøkonomi.

Til den klare besparelsen bidrar blant annet sekundærforbrukere med lavere drivstofforbruk, den optimerte sjalteautomatikken Mercedes PowerShift 3 (standard), den raffinerte aerodynamikken og det innovative assistansesystemet Predictive Powertrain Control.

En ytterst lønnsom helhetsløsning – for at du skal kunne utnytte det tekniske potensialet til nye Actros enda bedre, satser vi på en sterkere kobling mellom lastebil og tjenestetilbud: I den sammenheng satser vi på de ulike service- og tjenestetilbudene spesielt tilpasset den nyutviklede Actros. Disse bidrar til spesielt lave totalkostnader og dermed til en spesielt lønnsom helhetsløsning.

Her inngår for eksempel standardmessig bruk av moderne telematikkløsninger, en omfattende serviceavtale, attraktive leasing- og finansieringsbetingelser med garanterte, høye restverdier samt forbruksreduserende opplæringstiltak. I hverdagen innebærer det: lave totalkostnader og økt lønnsomhet. Fra første dag.

Driftsøkonomi | Lavt forbruk

Mange innovasjoner – ett mål: spare drivstoff.

Med inntil 7% lavere drivstofforbruk med Euro V og inntil 5% lavere med Euro VI sørger nye Actros for banebrytende drivstoffbesparelser sammenlignet med sin forgjenger.

Sekundærforbrukere.

Innsparingspotensial for sekundærforbrukere Innsparingspotensialet for sekundærforbrukere er ytterligere forbedret: Nå bidrar den behovstyrte trykkluftstyringen til å spare drivstoff ved hjelp av målrettet kompressordrift ved motorbremsing. Servopumpen bidrar fordi dens ytelse er hastighetsstyrt. Den forbruksoptimerte kompressoren med totrinns kompresjon og effekttapsoptimert tomgang bidrar som standard til lavt forbruk i nye Actros. Andre fordeler er lav vekt og større pålitelighet. Ved hjelp av den standardmonterte, elektronisk styrte vannpumpen trengs det mindre energi til nedkjøling av motoren enn hos forgjengeren. Den nye, standardleverte radiatorgardinen sikrer bedre aerodynamikk i lukket tilstand og sparer dermed drivstoff. Den nye vannretarderen (tilvalg) renterer seg fordi den utfører inntil 85% av all nedbremsing uten slitasje. Og den innovative restvarmeutnyttelsen som kan fås som tilleggsutstyr, bidrar ytterligere til å redusere drivstofforbruket. Dessuten kan nå varmtvannstilleggsvarmeren fra tilleggsutstyrsprogrammet varme opp motor og førerhus separat og dermed mer økonomisk.

Bildene og tekstene kan også vise og omtale tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i bilens standardutstyr i Norge. Forhør deg derfor hos din Mercedes-Benz lastebilforhandler.

Superbrede dekk.

Redusert rullemotstand, lavere forbruk. Superbrede dekk fås som tilleggsutstyr på drivakselen til 4 x 2 trekkvogner. De reduserer rullemotstanden ytterligere og bidrar til et lavere drivstofforbruk.

Dekktrykkontroll.

Full kontroll – også under kjøringen Nye Actros kan utstyres med dekktrykkontroll som tilleggsutstyr. Den hjelper føreren med den daglige kjøretøysjekken og viser nøyaktig status for hvert enkelt hjul i kombiinstrumentet. Et optimalt dekktrykk bidrar til mindre dekkslitasje, mindre rullemotstand og dermed til lavere drivstofforbruk. For lavt trykk i dekkene kan forårsake inntil 4% høyere drivstofforbruk.

Optimert Aerodynamikk.

Finslipt aerodynamikk Under konstruksjonen av nye Actros, testet vi hver eneste del utførlig. I vindtunnelen og på mange millioner testkilomter. Slik at førerhusene ble optimalt designet for langtransport ned i minste detalj. Dette er spesielt tydelig for eksempel i StreamSpace-førerhuset. Den optimerte grillen som er standardutstyrt med elektronisk styrt radiatorgardin, og standard dørforlengelsene, sørger for at fartsvinden koster mindre diesel med nye Actros.

Dørforlengelser er også standard i alle andre førerhus – i likhet med radiatorgardinen.

I lukket tilstand gir den økt aerodynamikk og åpnes og lukkes alt etter motorens behov for nedkjøling. Som tilvalg kan dessuten alle førerhus til nye Actros utstyres ekstra med aerodynamiske påbyggingsdeler, vindavvisere, sidespoilere og sidekledninger.

Innstilling av vindavvisere Den aerodynamiske takspoileren kan også justeres fleksibelt. Da kan taket på førerhuset tilpasses perfekt den aktuelle semihengeren. Det reduserer luftmotstanden og sparer drivstoff.

Opp

Driftsøkonomi | Motor- og avgassteknologi

Motor- og avgassteknologi.

Ligg i tet innen Euro V og Euro VI – de nyutviklede motorene til Actros imponerer med lavere forbruk enn den sparsomme forgjengeren med Euro V.

Motorer.

Ledende motorteknologi. Store besparelser på inntil 7 % med Euro V og forbruksfordeler på inntil 5 % med Euro VI sammenlignet med de allerede sparsomme forgjengerne med Euro V. Slik overbeviser de nye 6-sylindrede rekkemotorene, som fås i fire sylindervolumklasser på 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l og 15,6 l samt i alt 16 effekttrinn* fra 175 kW til 460 kW. Det lave forbruket og den forbedrede effektutfoldelsen kan tilskrives den spesielt effektive forbrenningsstrategien. Den støttes blant annet av X-Pulse common rail-høytrykksinnsprøytning, som sprøyter drivstoffet inn i de enkelte sylinderne med et trykk på inntil 2100 bar. Andre fordeler er betydelig lavere CO2-utslipp samt reduserte partikkel- og nitrogenoksidutslipp. Under Euro VI kan alternativt til Euro V avgasstandarden EEV* leveres om ønskelig. Også med avkjølt avgasstilbakeføring kan det spares: Den sørger for at Euro VI-motorene bruker ca. 40 % mindre AdBlue® enn forgjengerens Euro V-motorer.

Ved behov stiller de nye motorene i kombinasjon med de nye standard bakakslene med høy utveksling mer dreiemoment til rådighet i 12. gir**. Dette gir mulighet for høy hastighet ved lave turtall og lavt forbruk også i krevende terreng.

Ekstrem kraftpakke. Den nye 6-sylindrede rekkemotoren OM 473 er med et sylindervolum på 15,6 l toppversjonen av motorer til Mercedes-Benz lastebiler. Den nye Euro VI-motoren fås med 380 kW og et maksimalt dreiemoment på 2600 Nm, 425 kW (578 og 2800 Nm samt 460 kW og 3000 Nm.

* Euro V og EEV er bare tilgjengelig for 310 kW, 330 kW og 375 kW

** Kun for biler med normal rammehøyde og 310 kW, 330 kW og 350 kW i kombinasjon med bakakselutveksling i = 2,611 og i =2,533. Ikke i kombinasjon med dekkdimensjonen 315/45

Bildene og tekstene kan også vise og omtale tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i bilens standardutstyr i Norge. Forhør deg derfor hos din Mercedes-Benz lastebilforhandler.

Vannpumpe.

Sparsom motorkjøling. Gjennom optimeringen av den elektronisk regulerte vannpumpen (standard) kreves det mindre energi til motorkjølingen enn på forgjengeren – og det sparer drivstoff.

Avgassteknologi.

Mindre utslipp. De nye rekkemotorene overbeviser med lavt forbruk og ekstra lave utslipp av skadelige stoffer.

Common rail-høytrykksinnsprøytning.

Effektiv forbrenningsstrategi. Common rail-høytrykksinnsprøytningen sørger for en særdeles effektiv og ren forbrenning av drivstoffet praktisk talt i alle kjøresituasjoner. Det bidrar til et lavt forbruk, reduserte CO2-utslipp og dermed lave utgifter.

Opp

Driftsøkonomi | Lønnsom helhetsløsning

Lønnsom helhetsløsning.

Helhetsløsning for bedre driftsøkonomi. Med nye Actros har du muligheten til å påvirke avgjørende kostnadsfaktorer i positiv retning og dermed øke inntjeningen i langtransport betydelig. Takket være innovativ bilteknologi. Og takket være perfekt tilpassede service- og tjenestetilbud, som bidrar til å utnytte det enorme driftsøkonomiske potensialet til nye Actros enda bedre.

Total driftsøkonomi.

Alle lastebiler koster. Vår sparer. Den totale driftsøkonomien til en lastebil bestemmes av mange forskjellige faktorer. Med nye Actros satser vi på områder hvor du kan påvirke kostnadene aktivt og positivt. For eksempel når det gjelder drivstofforbruk samt service- og reparasjonsarbeider, men også allerede i forbindelse med anskaffelseskostnadene. Og siden lastebilens restverdi er nesten like viktig som den opprinnelige investeringen, deler vi inn anskaffelseskostnadene i investering og restverdi.

Bildene og tekstene kan også vise og omtale tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i bilens standardutstyr i Norge. Forhør deg derfor hos din Mercedes-Benz lastebilforhandler.

Investering.

Den totale driftsøkonomien til en lastebil bestemmes av mange forskjellige faktorer. Med nye Actros satser vi på områder hvor du kan påvirke kostnadene aktivt og positivt. For eksempel når det gjelder drivstofforbruk samt service- og reparasjonsarbeider, men også allerede i forbindelse med anskaffelseskostnadene. Og siden lastebilens restverdi er nesten like viktig som den opprinnelige investeringen, deler vi inn anskaffelseskostnadene i investering og restverdi.

Mercedes-Benz service- og tjenestetilbud.

I tillegg til den fremragende bilteknologien bidrar også skreddersydde service- og tjenestetilbud til besparelser. Utgangspunktet for de fleste tjenestene er FleetBoard: en telematikkstøttet internettjeneste, som gjennom for eksempel FleetBoard kjøretøystyring eller FleetBoard tidsstyring representerer moderne kjøretøy- og transportstyring. Det er ikke uvanlig at en FleetBoard bruksanalyse viser en drivstoffbesparelse på inntil 10 %. Ved å inngå en avtale om full service og bruk av FleetBoard-tjenestene "Service" og "Uptime" oppnår du ytterligere prisfordeler. I tillegg underbygger CharterWay mobilitetsløsningene driftsøkonomien til nye Actros. CharterWay Service sikrer reparasjons- og serviceprodukter tilpasset individuelle behov. CharterWay ServiceLeasing kombinerer de individuelle CharterWay Service-produktene med attraktive leasingtilbud. Og med CharterWay leie kan du takle flaskehalser. CharterWay er ikke tilgjengelig i Norge.

Forbruk.

Drivstoffutgiftene utgjør den største kostnadsfaktoren i langtransport. Takket være godt samspill mellom bilteknologi og tjenester som f.eks. FleetBoard bruksanalyse og ytterligere sjåføropplæring kan kostnadene senkes betydelig. På den måten gir nye Actros mulighet for inntil 7 % mindre forbruk med Euro V enn forgjengeren og inntil 5 % med Euro VI. Og med assistansesystemet Predictive Powertrain Control (tilleggsutstyr) er ytterligere drivstoffinnsparinger på inntil 5 % mulig. FleetBoard bruksanalyse gjør det mulig å foreta en objektiv vurdering av kjørestilen og forhindrer at sjåførene faller tilbake til gamle synder med høyere forbruk som resultat. Og ved hjelp av FleetBoard EcoSupport-systemet kan sjåføren hele tiden optimere kjørestilen ytterligere. I tillegg formidler Mercedes-Benz Eco-opplæringen en kjørestil som sparer inntil 10 % drivstoff. Kort sagt: Sjåføren gjør en god lastebil enda bedre.

Service og reparasjon.

Service- og reparasjonsarbeider koster ikke bare penger, de reduserer også kjøretøytilgjengeligheten. For at utleggene i tid og penger knyttet til service- og reparasjonsarbeider skal bli særdeles små, har vi utviklet servicetilbud tilpasset Actros: Mercedes-Benz Truck servicestyring* og Mercedes-Benz telediagnose. FleetBoard fungerer som basis for begge tjenestene. Når det gjelder Mercedes-Benz Truck servicestyring overføres service- og slitasjedata regelmessig til din servicepartner. Fordelen: Forestående servicearbeider kan utføres samlet og etter avtale med deg på et egnet tidspunkt. Ved hjelp av Mercedes-Benz telediagnose overføres feilkoder og posisjonsdata til Mercedes-Benz Customer Assistance Center ved tekniske uhell og disse videresendes til et verksted i nærheten av lastebilen. Kort sagt: Optimale forutsetninger for å kunne kjøre videre snarest mulig. For en lastebil tjener bare penger når den kjører.

* Standard i forbindelse med FleetBoard-tjenestene "Service" og "Uptime"

Restverdi.

Lastebilens restverdi er nesten like viktig som den opprinnelige investeringen. For jo høyere restverdien er på slutten av brukstiden, desto lavere er anskaffelseskostnadene for en ny lastebil. For at du skal kunne vite hvilket beløp du kan regne med å få ved et videresalg, kan du om ønskelig få oppgitt en garantert tilbakekjøpspris via Buy-Back-tjenesten til TruckStore allerede når du går til anskaffelse av nye Actros. Som en kalkulerbar størrelse for fremtiden. For en førsteklasses lastebil er en investering i den neste lastebilen. Snakk med din forhandler om tilgjengeligheten av Truck Store i Norge.

Opp