Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Det viktigste i korte trekk.

Nye Actros er kompromissløst tilpasset behovene til sjåfører og virksomheter. På sidene som følger finner du all viktig informasjon om kjøretøyet samt service- og tjenestetilbudene våre i kortfattet form.

>  Komfort
>  Driftsøkonomi
>  Kjøredynamikk
>  Produktgrupper