Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

 Komfort  Driftsøkonomi  Kjøredynamikk  Produktgrupper

Starten på en ny dimensjon.

Den som vil være i teten, må ha kjøretøyer som på alle måter lever opp til dette kravet. For å kunne tilby deg et kjøretøy for langtransport som fullt ut oppfyller de stadig høyere kravene til komfort, driftsøkonomi, kjøredynamikk og utstyrsmangfold i dag og i fremtiden, bestemte vi oss for å utvikle og konstruere Actros helt på nytt fra grunnen av.