Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Den nye dimensjonen innen kjøredynamikk.

Nøye avstemte drivlinjekonfigurasjoner, spontan kraftutfoldelse, økt kjørestabilitet, bedre styring og ikke minst en rekke nye assistanse- og sikkerhetssystemer – alt bidrar til å avlaste sjåføren merkbart og gir en helt ny kjørefølelse.

Nye Actros utmerker seg ved en fremragende kjøredynamikk, fordi man fant frem til den best mulige middelveien mellom komfort, direkte kontakt med veibanen og svært gode kjøre- og manøvreringsegenskaper: I den forbindelse ble mange drivlinje-, understells- og fjæringskomponenter utviklet på nytt og det gjennomprøvde forbedret i avgjørende grad. Således sørger for eksempel den optimerte responsen til de nye rekkemotorene med god seigdragningsevne og de automatiserte girkassenes perfekt tilpassede sjaltestrategi for en langt mer spontan og komfortabel igangkjøring sammenlignet med forgjengeren.

Likeledes er hypoidbakakselen ytterligere optimert. På den måten overføres kraften som motoren genererer mer effektivt til underlaget enn noensinne tidligere. For en best mulig bruksorientering, lavt forbruk og dermed bedre driftsøkonomi.

Slik er det også når det gjelder kjørekomforten: Alt er perfekt tilpasset hverandre. Alt fra den nye styringen via den bredere og stivere konstruerte rammen, samt den nye 4-belgs luftfjæringen til den unike, innovative bakakselføringen*, som blant annet gir bedre egenstyringsegenskaper og mer sidestabilitet.

Den høye sikkerheten ivaretas som standard av det gjennomprøvde elektroniske bremsesystemet og stabilitetsreguleringsassistenten. Om ønskelig kan sjåføren i tillegg få støtte i stressede situasjoner fra sikkerhets- og assistansesystemer som for eksempel den nye oppmerksomhetsassistenten, den videreutviklede Active Brake Assist 3 og avstandsholderassistenten med Stop and Go-funksjon. Tilleggsutstyr som bi-xenonfrontlykter, svingelys, LED-kjørelys og LED-baklys øker den passive sikkerheten.

* Bare på 4x2-trekkvogner, ikke på Actros Loader

Kjøredynamikk | Driftsteknologi

Kjøreglede og driftsøkonomi.

Motorer, girkasser, aksler – i nye Actros er alle komponenter perfekt tilpasset hverandre. For å oppnå bedre driftsøkonomi og en merkbart bedre kjørefølelse.

Mercedes PowerShift 3.

Energieffektivt standardutstyr Den videreutviklede, standardleverte 12-trinns sjalteautomatikken Mercedes PowerShift 3 overfører den enorme kraften spontant og effektivt til bakakselen via presise girvalg og hurtige girskift. Ansvarlig for dette er også den forbedrede girstrategien, som ved valg av optimalt girtrinn tar hensyn til faktorer som vekten på vogntoget, helningsvinkelen på veien og stillingen på gasspedalen. I alle tilfelle har føreren mulighet til å gripe inn manuelt. Føreren kan velge kjøremodus "ecoonomy" for en særdeles økonomisk kjørestil eller kjøremodus "power" for en ekstra dynamisk kjørestil.

Bildene og tekstene kan også vise og omtale tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i bilens standardutstyr i Norge. Forhør deg derfor hos din Mercedes-Benz lastebilforhandler.

Sjalte- og kjørekomfort.

Fantastisk kjørekomfort Med den videreutviklede, standardleverte sjalteautomatikken Mercedes PowerShift 3 kan du velge mellom forskjellige kjøremodi, som sørger for maksimal kjørekomfort og optimal driftsøkonomi i praktisk talt alle kjøresituasjoner.

Fire reversgir med høy utveksling og tilleggsfunksjoner som muligheten til å gire raskt fra 1 til R øker sjaltekomforten. Føreren kan velge kjøremodus "ecoonomy" for en særdeles økonomisk kjørestil eller kjøremodus "power" for en ekstra dynamisk kjørestil.

Også igangkjøringen blir merkbart bedre med Mercedes PowerShift. Grunnen: Den nye krypefunksjonen som man kjenner fra automatgirkasser i personbiler. Den avlaster føreren vesentlig. Og i oppoverbakker sørger de optimerte girsensorene, som automatisk velger riktig gir, for lett igangkjøring. I tillegg forhindrer rullesperren at bilen utilsiktet ruller bakover eller forover og gjør bakkestarten til en lek.

Hypoidbakaksel.

Mindre friksjon Også den enkeltreduserte hypoidbakakselen bidrar til den gode kjørefølelsen i nye Actros. Redusert hypoidforskyvning gir mindre friksjon og sparer dermed drivstoff. For en optimert drivlinjekonstruksjon kan for eksempel lavrammemodeller og Low-Liner utstyres med girkasse med direkte gir. Dessuten gir det nesten dobbelt så store utvalget bakakselutvekslinger for praktisk talt enhver langtransportoppgave en optimal, drivstoffbesparende løsning i forhol til forgjengeren.

Opp

Kjøredynamikk | Rammer, understell, fjæring, styring

Revolusjonerende kjøreegenskaper

Ramme, understell, fjæring, styring – i nye Actros føyer alle elementer seg sammen til en perfekt enhet. Som et sveitsisk urverk. For en helt ny kjørefølelse.

Kjøreegenskaper.

Suveren, sikker kjøreopplevelse I nye Actros sørger flere perfekt tilpassede innovasjoner for optimalt veigrep og en suveren og sikker kjørefølelse: For eksempel er rammesporvidden økt med 90 mm til 834 mm. En annen forbedring er bredere fjæravstand i den standardmonterte 4-belgs luftfjæringen. Den nye, innovative bakakselføringen spiller også en avgjørende rolle. I tillegg er det tradisjonelle triangelstaget nærmest oppløst: Festepunktene til de to separate føringsstagene på bakakselen er nå flyttet lengre ut. Dermed blir bakakselføringen mer stabil.

Med den videreutviklede styresnekken med forbedret styrekinematikk og en finere tilpasning av styrekreftene til de forskjellige kjøresituasjonene, arbeider styringen ytterst presist og fintfølende. Komforten bedres ytterligere av hastighetsavhengig støtte fra den elektronisk styrte servopumpen. Dette samspillet gir bedre tverrstabilitet, mindre krengning, mindre behov for styrekorrigeringer og bedre styreegenskaper – for en suveren og sikker kjørefølelse. Kort sagt: Vi har ikke bare forbedret kjøreegenskapene, men revolusjonert dem.

Bildene og tekstene kan også vise og omtale tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i bilens standardutstyr i Norge. Forhør deg derfor hos din Mercedes-Benz lastebilforhandler.

Fjæringselementer.

God fjæring Alle fjæringselementene i nye Actros er nyutviklet og perfekt tilpasset hverandre: Fra fjæringen i de nyutviklede setene via de tre variantene førerhus-opplagring til den nye 4-belgs luftfjæringen på bakakselen – sammen sørger de for maksimal fjæringskomfort på arbeidsplassen, skåner kjøretøy og last og underbygger egenskapene til styring, ramme og bakakselføring.

Opp

Kjøredynamikk | Assistanse- og sikkerhetssystemer

For at du skal føle deg trygg.

Mer sikkerhet – med assistanse- og sikkerhetssystemer som aktivt avlaster føreren, skåner kjøretøy og last og bidrar til mer økonomisk drift.

Farts- og avstandsholder med stop-and-go-funksjon.

Avslappet kjøring Den nye valgfrie fartsog avstandsholderen med stop-and-go-funksjon kan redusere faren for påkjørsler bakfra for eksempel fordi den automatisk stopper nye Actros i stop-and-go-trafikk og kjører i gang straks trafikken går igjen*. Det gir økt sikkerhet og kjørekomfort.

* når kjøretøyet står stille i mindre enn to sekunder

Bildene og tekstene kan også vise og omtale tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i bilens standardutstyr i Norge. Forhør deg derfor hos din Mercedes-Benz lastebilforhandler.

Sporassistent.

I riktig fil Dette filregistreringssystemet som kan fås som tilvalg, er alltid lys våken. Det kan varsle føreren hvis den registrerer at kjøretøyet utilsiktet er i ferde med å skifte fil. Da lyder et akustisk signal over radiohøyttalerne. Kameraet bak frontruten sender dessuten kontinuerlig bilder av veibanemarkeringene til en kraftfull computer som sjekker avstanden mellom bilen og markeringene og utløser alarm hvis nødvendig.

Predictive Powertrain Control.

Med det innovative assistansesystemet Predictive Powertrain Control, som fås som tilleggsutstyr, blir en topografitilpasset kjørestil integrert i automatgiret: Ved hjelp av et satellittbasert lokaliseringssystem og et veikart i 3D gjenkjenner systemet veiens videre forløp, med forestående opp- og nedoverbakker, og kan reagere tilsvarende ved å optimalisere giretidspunktene og tempomathastigheten forutseende. Slik kan det spares ytterligere 3 % drivstoff. Og i tillegg til kjøreprogrammet ”economy” fås nå også kjøreprogrammet ”fleet” som støtte for en økonomisk kjøremåte.

Oppmerksomhetsassistent.

Varsler ved tiltagende tretthet. Den nye oppmerksomhetsassistenten (tilleggsutstyr) kan øke sikkerheten ytterligere. På bakgrunn av bestemte faktorer, blant annet styreatferd, kan den oppdage at føreren begynner å bli sliten og uoppmerksom, og kan da varsle optisk og akustisk og anbefale en pause. Oppmerksomhetsassistenten kan leveres som tilleggsutstyr sammen med kjørefeltassistenten, som også er tilleggsutstyr.

Active Brake Assist 3.

Bremser opp for å unngå påkjørsler. Nye Actros kan leveres med Active Brake Assist 3 som tilleggsutstyr. Sikkerhetssystemet kan nå forhindre kollisjon med et stillestående hinder gjennom en full oppbremsing eller redusere kollisjonshastigheten betydelig. Slik kan ulykker unngås eller alvorlighetsgraden reduseres vesentlig. Og dersom du bestemmer deg for Safety Pack Top og Active Brake Assist 3, kan du få attraktive forsikringsrabatter i tillegg.

Speil på passasjersiden med rangeringsfunksjon.

Bedre sikt og sikkerhet ved rygging Med den tilvalgte manøvreringsfunksjonen stiller bakspeilet på passasjersiden seg per tastetrykk automatisk ca. 10° ut. Etter ca. to minutter eller i hastigheter over 10 km/t inntar speilet automatisk kjøreposisjonen igjen.

Frontlykter.

God sikt Som tilvalg øker bi-xenon-frontlykter, det nye svingelyset, kjørelys og tåkelys både sikkerhet og komfort under kjøring. Standard follow-me-home-belysning gjør på- og avstigning sikrere og mer behaglig.

Svingskive med sensorer.

Praktiske komponenter Som tilvalg fås svingskive med sensorer som informerer føreren via displayet i kombiinstrumentet om svingskiven er åpen eller i lås. Det sparer tid, øker sikkerheten og arbeidskomforten.

Sikkerhetspakke.

Sikker på veien Sikkerhetspakker fra tilvalgsprogrammet øker sikkerheten og bidrar også til mer økonomisk drift med gunstige pakkepriser, attraktive leasing- eller finansieringsbetingelser.

Sikkerhetspakke Basic

  • Sporassistent
  • Kollisjonspute på førersiden
  • fartsog avstandsholder
  • Krengningskontroll*

Sikkerhetspakke Classic

Hele innholdet i Sikkerhetspakke Basic. Pluss:

  • Active Brake Assist 3

Sikkerhetspakke Top

Hele innholdet i Sikkerhetspakke Basic. Pluss:

  • Active Brake Assist 3
  • Sekundær vannretarder

* kun i forbindelse med planbiler

Opp